<noframes id="zpntd">
<form id="zpntd"><th id="zpntd"><progress id="zpntd"></progress></th></form><address id="zpntd"></address>

<menuitem id="zpntd"></menuitem>
<form id="zpntd"><nobr id="zpntd"></nobr></form>
<noframes id="zpntd">

<span id="zpntd"></span><strike id="zpntd"></strike>
  <listing id="zpntd"><listing id="zpntd"><menuitem id="zpntd"></menuitem></listing></listing>

  歡迎來到中山公用事業集團股份有限公司!

  股東回報

  投資者關系

  INVESTOR

  分紅年度

  現金分紅金額

  (含稅)

  分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤

  占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率

  以其他方式現金分紅的金額

  以其他方式現金分紅的比例

  2019年 368,777,837.75 1,046,376,668.35 35.24% 0.00 0.00%
  2018年 205,040,477.79 686,463,263.42  29.87% 0.00  0.00%
  2017年 324,524,497.22  1,082,426,473.33 29.98% 0.00 0.00%

    2019年,公司以2019年末總股本1,475,111,351股為基數,向全體股東每10股派發現金股利2.50元(含稅)。
    2018年,公司以 2018 年末總股本 1,475,111,351 股為基數,向全體股東每 10 股派發現金股利 1.39 元(含稅)。
    2017年,公司以2017年末總股本1,475,111,351股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利2.20元(含稅)。

   

  害羞娇妻第一次玩交换
  <noframes id="zpntd">
  <form id="zpntd"><th id="zpntd"><progress id="zpntd"></progress></th></form><address id="zpntd"></address>

  <menuitem id="zpntd"></menuitem>
  <form id="zpntd"><nobr id="zpntd"></nobr></form>
  <noframes id="zpntd">

  <span id="zpntd"></span><strike id="zpntd"></strike>
   <listing id="zpntd"><listing id="zpntd"><menuitem id="zpntd"></menuitem></listing></listing>